Nyheter

Föreningsstämma 2024-04-24 kl 19.00

Plats: Internationella Engelska Gymnasiet, Allahelgonagatan 4

Kaffe o tilltugg serveras från kl 18.30

Årsredovisning se Medlemsinformation

Föreningsstämma 2023-04-26 kl 19.00

Plats: Internationella Engelska Gymnasiet, Allahelgonagatan 4

Kaffe o tilltugg serveras från kl 18.30

Årsredovisning se Medlemsinformation

Föreningsstämma 2022-04-27 kl 19.00

Plats: Internationella Engelska Gymnasiet, Allahelgonagatan 4

Kaffe o smörgås serveras från kl 18.30

Årsredovisning se Medlemsinformation

Byte av portkod 2021-05-28

Torsdag 3 juni byter vi portkod. Information om ny kod har lämnats i brevlåda. Glöm inte att ange * före koden

Föreningsstämma 2021-04-14

Årsstämma hölls den 14 April via Zoom. Se sammansättningen på den nya styrelsen under fliken "Styrelsen"

Protokoll: Föreningsstämma 2021

Årsredovisning - se "Medlemsinformation

Föreningsstämma 2020-06-10
Plats: Via Zoom
Tid: 19:00- 19:45

Protokoll

Årsredovisning - se "Medlemsinformation

Föreningsstämma 2019-04-09

Lärgården Skanstull (vid Tullgårdsskolan), Tullgårdsgatan 12, 6tr. Ingång från Dörjgränd

18.00 - Peter Sotare informerar och svarar på frågor om OVK, ventilation, värme och öppna spisar.

19.00 - Föreningsstämma

Kallelse - även i brevlådor och i portar.

Protokoll

Årsredovisning - se "Medlemsinformation

2018-12-19 - Avgiftshöjning

Med de projekt vi driver och för att skapa höjd för framtida underhåll av fastigheten har styrelsen beslutat om en avgiftshöjning på 5% från 2019-04-01. Nya inbetalningsblanketter skickas ut via HSB.

2018-09-13 - Kabel-TV via ComHem

Vi har tidigare haft ett avtal med ComHem för kabel-tv i fastigheten. När vi tecknade avtal med Ownit sa vi upp det avtalet. ComHem släcker ned tjänsten i november 2018 och då kan ni inte längre se ComHem-utbudet via ”tre hål i väggen”. ComHem skall kontakta de som fortfarade har ComHem-avtal.

2018-04-18 - Årsstämma.

Se sammanställning under fliken "Styrelsen". Årsredovisning under "Medlemsinformation"

Protokoll: Föreningsstämma 2018

Beslut om uppdatering av stadgar för m.a.p egna balkonger mot gården samt för att anpassa till HSBs stadgar och nya lagkrav (ytterligare ett beslut krävs). Se stadgar under "Medlemsinformation"

2018-03

Avgiftshöjning 10% från den 1 april, 2018.

Styrelsen har fattat beslut om en avgiftshöjning framför allt pga av ett antal större renoveringar. Läs mer i separat informationsbrev under "Medlemsinformation".

2017-08 Försäkringar

Föreningen tecknar ny fastighetsförsäkring med Brandkontoret från 1/9-2017. I och med det har vi valt att inte längre teckna ett kollektivt bostadsrättstillägg.


DU som BR-ägare måste före den 1/9 själv teckna en sådan som ett komplement till din hemförsäkring.  Information om försäkringen

Se även ytterligare information om försäkringar i högerspalten under "Medlemsinformation"


2017-10

Ny flik på hemsidan "Bredband med fiber". Här finns information om installation av fiber via Ownit till fastigheten.

2017-05-17 - Årsstämma.

Se sammanställning under fliken "Styrelsen". Årsredovisning under "Medlemsinformation"

Protokoll: Föreningsstämma 2017

Styrelsen informerade om balkonger och fiberlösning för uppgradering av bredband. Se "Nyhetsbrev 2017-2". Kallelse till extrastämma m.a.p balkonger kommer.

2016-06-13

På årsstämman antogs styrelsens förslag till nya stadgar enhälligt. För att dessa skall träda i kraft krävs två stämmobeslut. Denna extra stämma hölls den 13 juni då stadgeförslaget slutgiltigt godkändes. Stadgeförslaget skall nu registreras hos Bolagsverket innan det publiceras på hemsidan.

Protokoll: Protokoll Extra Föreningsstämma 2016


2016-05-18

Årsstämma hölls den 18 maj. Se sammanställning på den nya styrelsen under fliken "Styrelsen"

Protokoll: Föreningsstämma 2016

2016-01-01

Byte av ekonomisk förvaltare till HSB. Kontaktuppgifter finns i varje portuppgång. Mer information hittar Du också via www.hsb.se och "Mina sidor"

2015-09-08

Ny flik på hemsidan "Ombyggnad Gård 2015". Här finns information om renovering av gården.

2015-05-20

Årsstämma hölls den 20 maj. Se sammansättningen på den nya styrelsen under fliken "Styrelsen"

Protokoll: Föreningsstämma 2015


2014-05-14

Årsstämma hölls den 14 maj. Se sammansättningen på den nya styrelsen under fliken "Styrelsen".

Protokoll: Föreningsstämma 2014

2014-05-01

Nytt låssystem för portar, källare och barnvagnsförråd har installerats. Nycklar och "tags" kan kvitteras ut via mail till styrelsen

2013-06-15

Avisering om 5% hyreshöjning från 2013-10-01

2013-04-02

Nya regler m.a.p. andrahanduthyrning från 2013-02-01. Läs mer på "Fastighetsagarna.com"under Aktiviteter & Opinion/Nyheter eller två dokument vi samlat under fliken "Medlemsinformation"

2013-04-02

Från april månad lägger BRF ut påminnelse- och kravhanteringen av månadsavgifter på entreprenad.  Detta för att snabba upp processen och undvika onödiga kostnader för oss alla i BRF. Reglerna och kostnaderna ändras.  Läs mer under fliken  "Medlemsinformation".

2013-02-01

Nyalägenhetsnummer pga krav från Bolagsverket

2012-06-04

Årsstämma hölls den 23 maj. Se sammansättningen på den nya styrelsen under fliken  "Styrelsen".

Protokoll: Föreningsstämma 2012.pdf

2012-05-04

Årsstämma onsdagen den 23 maj på Cafe Blecktornet, Södermannagatan 61. Info, diskussion och fika från 18. Årsstämma kl 19.00. Separat kallelse skickas ut i enlighet med föreningens stadgar.