TRIVSEL

Q: Mina grannar spelar för hög musik. Vem vänder jag mig till?

A: Prata med Dina grannar. Många gånger är man inte medveten om att man stör. Läs mer i policy om "Störande Grannar" under "Medlemsinformation"


STYRELSEARBETE

Q: Jag vill gärna hjälpa till med något. Styrelsearbete eller tillfälliga uppgifter. Vart vänder jag mig?

A: Prata med någon i styrelsen eller maila på styrelsen@treportaler.se. Ett bra sätt att få insikt i fastighetens skötsel är att anmäla sig som suppleant.

Är Du duktig på ekonomi behövs alltid extra ögon för att granska budget och årsredovisning (som enda uppgift).

Eller varför inte gå med i Gårdsgruppen - där behövs det alltid extra händer.

Vilka som sitter i styrelsen just nu kan Du se under fliken "styrelsen"


CYKLAR & BARNVAGNAR

Q: Varför får jag inte ställa min cykel eller barnvagn trappen?

A: I händelse av brand måste alla utrymningsvägar vara fria. Det händer att brandmyndigheter gör inspektioner för att kontrollera hur vi efterlever detta. Oavsett om de står lite eller mycket i vägen - det är alltid svårt att hävda att det är ok för vissa men inte för andra att frångå reglerna


UTHYRNING I ANDRA HAND

Q: Jag vill har ut min lägenhet. Vad gäller?

A: Föreningen tillåter uthyrning i andra hand till en namngiven person och under begränsad tid. Det betyder att uthyrning via mäklare inte godkänns, inte heller uthyrning via Airbnb. Skälet till detta är att vi vill ha en fastighet där ägarna till lägenheterna själva bor.. Att vi håller kostnaderna nere beror på att många hjälper till med uppgifter vi annars skulle behöva lägga ut på andra. Vi behöver alltså de boendes engagemang för att hjälpa till och att ta ansvar för gård, grill, växter, sopor, snöskottning, koll på vilka som kommer och går  m.m.

Blankett för ansökan finns under fliken "Medlemsinformation".


STYRELSEMÖTEN

Q: Hur ofta träffas styrelsen?

A: I princip har vi styrelsemöten första onsdagen varje månad (förutom på sommaren). Då tar vi upp frågor kring fastigheten, pågående projekt, ekonomi och frågor som mailats eller lämnats till oss från de boende. Skicka dina frågor eller synpunkter till styrelsen@treportalkälvda


ADRESSLISTA

Q: Finns det en lista över de boende, med kontaktuppgifter?

A: Nej. Enligt GDPR får vi inte lagra sån information utan varje persons medgivande. Det finns dock en medlemsförteckning där varje ägare finns registrerad. En sån måste vi hålla uppdaterad enligt BRL (BostadsRättsLagen).


JOURUTRYCKNINGAR & REPARATIONER

Q: Jag fick en faktura på en läcka i badrummet. Varför betalar inte föreningen det?

A: Se till att läsa stadgarna ordentligt. Där står det tydligt vad som är föreningens och vad som är den enskilde ägarens ansvar. Givetvis måste man ringa journummer (finns i trapphusen) om något akut inträffar, men försök åtgärda problem innan det blir akut eller vänta tills nästa vardag. Jourutryckningar kostar mångfalt mer än reperationer under arbetstid (och kan alltså debiteras BR-ägaren). Glöm inte bort att alltid informera styrelsen via styrelsen@treportaler.se. Föreningen har en försäkring som i vissa fall täcker kostnaden.


BRAND

Q: Vad gör jag om det brinner i fastigheten?

A:Brinner det i Din lägenhet och Du inte lyckas släcka själv - ta Dig ut och stäng lägenhetsdörren efter Dig.

Då sprider sig inte branden och den giftiga röken lika fort ut i trapphuset,

Gå aldrig ut i ett rökfyllt trapphus!

Brinner det hos någon annan - stanna i Din lägenhet! Räddningstjänsten hjälper Dig ut

Larma 112 - utgå inte från att någon annan gör det

Se till att Du har: Brandvarnare i hallen, pulverbrandsläckare samt brandfilt


VENTILATION & SJÄLVDRAG

Q: Det kommer in dofter från andras lägenheter i min lägenhet. Varför?

A: I äldre flerfamiljshus får man ibland räkna med viss, minde luktspridning mellan lägenheter då det ofta finns mindre otätheter vid schakt, rördragningar för vatten och avlopp mm. ”luften är inte dummare än vatten och tar lättaste vägen” och det kan lätt uppstå tryckskillnader mellan lägenheterna beroende på väder och vind men också om någon eldar i sin öppna spis. Detta tillsammans kan göra det möjligt för luften att ”vandra” mellan lägenheter. Detta fenomen är svårt att komma till rätta med och problematiken finns även i nyare hus med fläktstyrd ventilation.


Läs mer om fastigheter med självdrag under "Dokument" i fliken "Medlemsinformation"


FÖRSÄKRINGAR

Q: Vilka försäkringar har vi i föreningen?

A:

Föreningens ansvar och försäkring:

Föreningen ansvarar för det ”yttre skalet” i fastigheten. Exempel på det är fasad, tak, stammar för vatten, avlopp, el, gas, ventilation samt även trapphus, källare, gård m.m. Skador på detta täcks av föreningens fastighetsförsäkring (hos Brandkontoret).

Försäkringsskydd du som BR-ägare bör ha:

Var och en skall ha tecknat en hemförsäkring som täcker lösöre och personliga saker. Här kan man själv välja försäkringsbelopp och självrisk beroende på hur riskbenägen man är.

Bostadsrättstillägget

täcker det ”inre skalet” i lägenheten, d.v.s. väggar, golv, tak, fast inredning som vitvaror, skåp etc. Skador kan t.ex. vara att parkettgolvet skadas, mögel, kyl/frys som inte fungerar. Det är det här tillägget du som BR-ägare behöver teckna som ett komplement till den egna hemförsäkringen!

 

OMBYGGNAD

Q: Vad gäller när jag vill bygga om min lägenhet?

A: Se policy för ombyggnad under "Medlemsinformation". Tänk på att använda behörig hantverkare - annars kan det påverka Ditt försäkringsskydd.Q&A - Frågor & Svar

Information

Klicka på länken så kommer du till dokumentet