Lite historia om föreningen

Fastigheten Metspöet 2 byggdes 1923 och var då ett privat hyreshus och ägdes av Emil Friberg.

1972 köptes huset av Folksam som sedan sålde huset vidare till HSB 1987.

Under 1990-talets senare hälft började HSB renovera sina andra hus i kvarteret. De rev ut allt invändigt inklusive alla gamla detaljer såsom serveringsskåp. Dessutom sänkte man taken så att stuckaturen försvann. När dåvarande hyresgäster blev varse om detta bestämde man sig för att köpa huset. 1999 bildades Bostadsrättföreningen Kungshuset Tre Portaler. Namnet har föreningen fått av kungsbalkongerna högst upp i huset och de tre uppgångarna som finns i fastigheten.


Emil Friberg (1858-1925) och Elma Friberg (1864-1940)

Trädgårdsmästare Emil Friberg lät bygga fastigheten Metspöet 2 (1923-1924) på en tomt han förvärvat 1914.

Han själv bedrev ett trädgårdsmästeri i Enskede (Sundsborgs handelsträdgårdar)

och erhöll flera fina utmärkelser.

Yrket hade han lärt av sin far Carl Johan Friberg (1818-1878) som var en framstående trädgårdsmästare med stora blomsterodlingar vid Skanstull. Han lär ha levererat blommor till stadens blomsterförsäljare.

Sonen Emil övertog faderns trädgårdsmästeri vid Skanstull och avvecklade sin egen verksamhet i Enskede.

 

Stanna gärna till och betrakta  de vackra väggmålningarna som finns i entrén till Ringvägen 112. Den ena föreställer hur området såg ut 1860 då verksamheten var i full gång. Med på målningen finns kvarnen ”Holländskan” som revs 1894. Den låg ungefär i korsningen Götgatan – Ölandsgatan där Handelsbanken nu ligger. Den andra målningen föreställer samma område 1895 när staden hade börjat anläggas och trädgårdsodlingarna så småningom försvann. ”Holländskan” är nu riven och även delar av Postmästarbacken som låg ungefär mitt emot Åhléns.

 

Emil Friberg skaffade sig många byggrätter i kvarteren vid Götgatan och Ringvägen.

Vid sin död ägde han ett tiotal fastigheter och merparten av dessa låg vid Skanstull, till exempel

 

Kolonnen 7

Kroken 2,6,7,10

Metspöet 2  (tidigare benämnd Kroken 12)

Monumentet 29

Hälften av Kolonnen 6

 

(Om ni går in på webben och söker på Stockholmskällan Kartor 1930 (blad 6) så framgår fastighetsbeteckningarna tydligt och ni kan se var de är belägna)

 

 

Emil Friberg startade E. Fribergs Fastighetsförvaltning och hade sitt kontor på Rutger Fuchsgatan 6 (en fastighet som Friberg själv ägde) och började titulera sig Direktör.

 

Emil Friberg gifte sig med Elma Eriksson och paret fick fyra barn, tre döttrar: Agda, Elsa och Inez samt en son Eywor (!).

 

Efter Emils död 1925 fördelades arvet med 50 procent till hustrun Elma och de andra 50 procenten delades lika mellan  de fyra barnen. Vid Elmas död 1940 ärver barnen de resterande 50 procenten och kommer alltså att inneha ett betydande fastighetsbestånd. Dessa läggs i den gemensamma fastighetsförvaltningen, E Fribergs Fastighetsförvaltning.

 

Efter 1952 kan vi inte finna några uppgifter om Fastighetsförvaltningen så kanske har fastigheterna sålts eller fördelats mellan barnen?

 

Konsulinnan Elsa Olander  (1888 – 1969)

Fribergs näst äldsta dotter, Elsa, är den som kommer att sköta förvaltningen och vara hyresvärd i Metspöet 2. Kanske kommer hon även att äga fastigheten? När min far tecknar ett hyreskontrakt 1958 på vår lägenhet på Ringvägen 112, är det hon som undertecknar det men inte via Fastighetsförvaltningen utan med hennes egen adress Katarinavägen 13 A.

Jag minns Elsa Olander från min barndom. Hon kom ibland och inspekterade vår lägenhet. Hos mig ingav hon respekt och det var ingen tvekan om vem som bestämde i fastigheten!

 

Elsa gifter sig med sjökaptenen och tillika konsuln för Sverige i Chile, Einar Olander och titulerar sig ”konsulinna”. Paret bosätter sig på Katarinavägen 13 A och får tre barn: Erland, Bertil och Brita. 

 

Einar Olander bedrev en omfattande rederirörelse både på Nord- och Sydatlanten. I hans flotta ingick det fyrmastade segelfartyget ”Elsa Olander”! Det var ett av Skandinaviens största segelfartyg och användes även som skolskepp!

 

Konsulinnan var förmögen och hade en stor konstsamling på Katarinavägen 13 A. På den adressen bodde även det mycket kända konstnärsparet Sigrid Hjertén och Isaac Grünewald.

 

Elsa Olander flyttar till Storgatan 5 i Ludvika 1968 och dör där 1969.

 

1967 flyttar Elsas dotter Brita (gift Ekdahl) från samma adress i Ludvika med sin make och deras yngste son till Ringvägen 112, 1 trappa.

 

Vem tar över?

Av Fribergs barn är det bara två kvar i livet när Folksam tar över fastigheten 1972 (Agda och Inez). Men alla barnbarn lever. Är det så att dom gemensamt säljer fastigheten eller har en uppdelning av fastigheterna i Förvaltningen redan skett? Förvaltningen verkar ju ha upphört redan på 1950-talet.

Om det är så att fastigheterna redan fördelats upp på Fribergs barn håller jag det för troligt att det är konsulinnan Elsa Olander som är den som tagit över ägandet av Metspöet 2. Hon var ju den som mina föräldrar under alla år skrivit hyreskontrakt med. I så fall är det nog Elsas barn som gemensamt säljer fastigheten till Folksam.

Hur som helst, i och med försäljningen till Folksam så upphör Friberg-eran!


Tack Håkan Björklund (Ringvägen 112) för historisk information!


Historik & Anekdoter

Södermalm och dess historia

Södermalm sträcker sig från Slussen i norr till Skanstull i söder; från Danvikstull i öst till Reimersholme i väst. En gång de fattiga arbetarnas stadsdel, idag känt för sin avslappnade stämning - och för att ligga högst på kulturfolkets önskeboende. Området är ofta omsjunget och skönlitterärt beskrivet, men man behöver inte vara konstnärssjäl för att inspireras av Södermalm.

Stadsdelen har mycket att erbjuda alla; ett rikt utbud av kultur- och nöjesliv såväl som frodiga parker och gröna strövområden. Lägg därtill några av Stockholms allra bästa promenadstråk som vid Fjällgatan, Vita Bergsparken och på Långholmen.

Området har en lång historia, redan år 1288 omnämndes Södermalm för första gången i ett brev från biskop Anund i Strängnäs. På 1300-talet byggdes ett kapell på den plats Mariakyrkan ligger idag. Ungefär samtidigt började man placera Stockholms mer störande och smutsiga fabriker och verksamheter här, för att få ut dem från Gamla Stan.

Södermalm kom då att bli arbetarnas stadsdel.

1640 utstakades Söders huvudgator, Götgatan och Hornsgatan, båda med utgångspunkt från Södermalmstorg vid nuvarande Slussen.

Om livet på Södermalm på 1700-talet diktade Bellman som var född och uppvuxen här. Många av Fredmans epistlar skrevs på Urvädersgränd 3.

Befolkningen växte snabbt under industrialiseringen på slutet av 1800-talet då inflyttningen till Stockholm var stor. Per Anders Fogelström har i sin romansvit "Mina drömmars stad" berättat om den torftighet och nöd som rådde här.

Runt 1930-talet, i samband med att den nya Slussen invigdes, påbörjades en omfattande uppfräschning av hela Södermalm. Nya parker och grönområden skapades och dagens Söder växte fram.

Idag bor närmare 100 000 personer här i fyra olika församlingsområden, vilket gör Söder till Stockholms största stadsdel. Området präglas av sin folkliga grannsämja, vilket sägs härstamma från tiden då arbetarna bodde här och tvingades samsas på trånga ytor.

Föreställ er denna sköna sommardag på Söder; en fika på Mosebacke, en titt i Sofos butiker, ett bad på Långholmen och en Bajenmatch på Zinkensdamm. Inte konstigt att Söderromantiken spirar som aldrig förr!

Vem var Rutger Fuchs?

Rutger Fuchs, friherre och överståthållare, född 12 april 1682 i Malmö, död 10 april 1753 i Stockholm. Han var son till överstelöjtnant Kristian Fuchs som 1648 flyttade till Sverige. Rutger Fuchs inledde den militära banan 1699 och blev kapten 1704.

Rutger Fuchs hyllades 1719 som huvudstadens räddare. Den 13 augusti det här året gick överlägsna ryska trupper till anfall vid Baggensstäket för vidare färd in mot Stockholm. Efter hårda strider på dagen klev så Rutger Fuchs in i matchen på kvällskvisten med två bataljoner från Södermanlands regemente. Hans mannar slog ner ryssarna och som belöning befordrades han till generalmajor och upphöjdes till friherreligt stånd. 1739 blev han överståthållare i Stockholm.

Uppdaterad 23-06-28

Historik & Anekdoter

Klicka på länken så kommer du till

.

.

Södermalm - Wikipedia

Södermalm - Stockholm.se 

Söders Historia - Angelfire