Ordförande

Vice Ordf./ Sekreterare

Kassör

Ledamot

Ledamot

Ledamot

 

Suppleant

Suppleant


Mats Johnsson

Annika Gustavsson

Jonathan Nyd

Marianne Segersvärd

Michael Englund

Kristian Kling

 

Philippe Lehman

Markus Hellström

 

Rutger Fuchsgatan 1

Rutger Fuchsgatan 1

Ringvägen 112

Rutger Fuchsgatan 1

Rutger Fuchsgatan 1

Ringvägen 112


Ringvägen 112

Ringvägen 112

Styrelsen kan kontaktas på:

Mail:         styrelsen@treportaler.se

Postadress:

HSB BRF Kungshuset Tre Portaler

Ringvägen 112

116 61 Stockholm

Skriftliga meddelanden kan lämnas i föreningsbrevlådan i trapphuset på plan 1 på Ringvägen 112

Styrelsens medlemmar, 2022-2023