Ordförande

Vice Ordf.

Sekreterare

Kassör

Ledamot

Ledamot

Ledamot

Suppleant

Suppleant


Michael Englund

Joel Furvik

Kristian Kling

Michael/Joel

Marianne Segersvärd

Pia Harell Poznic

Mikael Birgersson

Philippe Lehman

Mia Dackeborg

 

Rutger Fuchsgatan 1

Ringvägen 112

Ringvägen 112


Rutger Fuchsgatan 1

Ringvägen 112

Ringvägen 112

Ringvägen 112

Ringvägen 112

Styrelsen kan kontaktas på:

Mail:         styrelsen@treportaler.se

Postadress:

HSB BRF Kungshuset Tre Portaler

Ringvägen 112

116 61 Stockholm

Skriftliga meddelanden kan lämnas i föreningsbrevlådan i trapphuset på plan 1 på Ringvägen 112

Styrelsens medlemmar, 2023-2024