Bakgrund:

2018-03-28:

Under våren 2017 beslutade styrelsen att undersöka förutsättningarna för de boende med fönster mot gården att kunna bygga egna balkonger. Detta skulle göras i samband med att vädringsbalkongerna i trapphusen behöver renoveras.


Vid två stämmor har föreningen röstat för att genomföra detta projekt.


I november kom så beskedet att bygglovet är beviljat under följande förutsättningar:


Boende på plan 1-4 på Östgötagatan och Rutger Fuchsgatan har möjlighet till balkong (1,40 djup och 2,40 bred)


Boende på plan 5 på Östgötagatan och Rutger Fuchsgatan har möjlighet till likadana smala terrasser som finns på den norra delen mot gården på plan 5.


Boende på Ringvägen som har fönster mot gården, samt boende på Östgötagatan och Rutger Fuchsgatan i bottenvåningen, har möjlighet till franska fönster (ingående dörrar med galler framför i samma höjd som balkongerna)


Stadsbyggnadskontoret har i bygglovet tagit hänsyn till de regler som gäller för insyn och ljusinsläpp.


Skulle föreningen välja att genomföra detta projekt har styrelsen utvärderat några möjliga entreprenörer och utsett Fästeb Bygg AB för arbetet. Byggtiden beräknas till ca 2 månader.


Priset på en balkong är ca 110 000 kr och för ett franskt fönster ca 50 000 kr. Det som ingår är en färdig balkong/franskt fönster samt att elementet som idag sitter under befintligt fönster flyttas. Pris för en terrass på plan 5 finns ännu inte framme.


VIKTIGT! Hela balkongprojektet betalas av var och en som önskar bygga balkong, franskt fönster eller terrass.


Mer information läggs ut på den här sidan allteftersom.


Har du frågor, skicka dem till styrelsen@treportaler.se. Generella frågor och svar som kan vara av intresse för många läggs ut på den här sidan.


Balkonger mot gården, 2018

Frågor? Kommentarer! Maila styrelsen@treportaler.se


Nästa steg:

Slutgiltiga val skall göras och samtliga ägare skall skriva på ett Upplåtelseavtal (föreningen äger balkongen men den boende nyttjar den)

Betalning skall göras till angivet bankkonto

Beställning görs till entreprenör Fästeb som beställer material

Bygge påbärjas januari-februari.

Fortlöpande information:

13 september

Det har varit mycket information i våra senaste Nyhetsbrev. Läs dem - eller kontakta styrelsen om Du har specifika frågor.

Överlämning mellan gamla och nya deltagare i projektet har skett och vi driver nu projektet enligt de beslut vi tidigare fattat med en extern projektledare (Peter Grabler, samma som övriga balkongprojekt) samt en representant från föreningen.

13 juni 2018

Som vi tidigare informerat av har flera av de boende på Ringvägen lämnat in en motion för att undersöka möjligheten att söka bygglov för en annan typ av balkong än den vi fått bygglov för. Gruppen har undersökt detta och beslutat att inte gå vidare med bygglovsansökan då man tror att möjligheten att få igenom denna är mindre än vad man hoppats på.

De som så önskar kan nu ansluta sig till det bygglov vi fått.

16 april 2018

Fästeb mäter upp utrymmet för balkong eller franskt fönster hos de som är intresserade.Vid samma tillfälle tar man upp beställningar för individuella tillval att kunna lämna offert på egna tillval (handtag, radiator, golvlist etc)


Helst bör Du som vill bygga balkong/franskt fönster vara hemma - annars skall Du lämna nyckel i tuben så att man kan mäta utrymmet för balkong/franskt fönster. Viktigast att Fästeb får tillgång till lägenheten för att mäta upp och ta foton för att kunna planera och diskutera lösningsalternativ och tillval. Man kommer lämna kontaktuppgifter vid besöket ifall det är något Du vill diskutera efteråt.


Beslut 9/4: Den 16 spril startar Fästeb högst upp på Östgötagatan och arbetar sig nedåt, därefter Rutger Fuchsgatan och sist Ringvägen.


Se information om projektet samt förslag på tillval, prislista och tips inför mätning från Fästeb bland dokumenten i kolumnen till höger.

9 April 2018 kl 19.00

Informationsmöte på innergården för information om projektet. Samtliga medlemmar välkomna. Var står vi och vad ligger framför oss. Inbjudan har delats ut till samtliga i BRF.

Februari 2018

Boende på Ringvägen med fönster mot gården lämnar in en motion till styrelsen för att undersöka möjligheten att få ett bygglov för en mindre balkong istället för franskt fönster.

Dokument med mer utförlig information i högerspalten.

December 2017

En extra stämma beslutar enhälligt att ge styrelsen i uppdrag att driva projektet enligt förslaget. Se underlag, kallelse och protokoll i högersspalten.

November 2017

Eftersom det är en förändring av fasaden måste beslut om detta tas på en extra föreningsstämma. Den är planerad till 14 december och kallelse skall lämnas ut senast två veckor innan.


Innan dess kommer Micke och Stefan besöka varje lägenhet för att informera och svara på frågor.


Ritningarna som bygglovet gäller för finns uppsatta i varje trappuppgång. De kan även laddas ned som dokument från länken i högerspalten. Där finns även bygglovet att ladda ned.


Frågor och Svar:

Maila styrelsen om Du undrar något. Behöver Du förtydliganden av frågor/svar nedan - fråga!


Uppdaterat: 2017-09-10


Dokumentation

Klicka på länken för att öppna

.

Informationsmöte med balkonggruppen och entreprenör Fästeb.

Måndagen den 9 april kl 19.00 på innergården. Ny info i fet stil under "fortlöpande information"-

Mars 2018:

Information om projektet att bygga balkonger mot innergården

Mars 2018: 

Info om motion från boende på Ringvägen