Medlemsinformation 

 

 

Klicka på länkarna nedan för att komma till senaste versionen av:

 

Din guide till att bo i BRF

 

Ordningsregler 

 

Stadgar

 

Årsredovisning

 

 

Föreningen har anlitat MFS som fastighetsförvaltare och samtliga felaktigheter i era lägenheter skall anmälas till MFS

 

Måndag - Fredag 07:00 - 16:00                                                             08-645 17 00

 

Övrig tid:                                                                                                08-645 17 45

 

 

Stockhom Gas (fd Fortum gas)

 

Vid frågor om din gasleverans kontakta kundtjänst

Måndag - Fredag 08:00 -16:00                                                                020-46 00 00

 

Vid misstänkt gasläckage                                                                        020-44 11 00

Vid akut fara                                                                                            112

 

 

Vem har ansvar för vad i en bostadsrätt?

 

Ibland kan det vara svårt att veta vem som ansvarar för vad i en bostadsrättsförening. Här kommer en kortfattad beskrivning av ansvarsförhållandena. Vill ni ha en fördjupning så kan ni läsa §2, 4 och 12. kapitel 7 i bostadsrättslagen. Bostadsrättslagen handlar om bostadsrättsinnehavarens ansvar för lägenhetens skick.

 

Det är viktigt att poängtera att alla bostadsrättsägare också är föreningen och att fastighetens skötsel och ekonomi ligger i alla medlemmars intresse. Hittills har vi lyckats hålla kostnaderna och därmed avgifterna nere tack vare att vi hjälpts åt.

 

Grundregler och undantag

 

I en bostadsrätt är grundregeln att bostadsrättsinnehavaren ansvarar för underhåll och reparationer av skador i lägenheten och att bostadsrättsföreningen har ansvar för de gemensamma ytorna.

 

Undantag från denna regel är att bostadsrättsföreningen också ansvarar för ledningar och andra sammanhörande anordningar för vatten, avlopp, värme, gas, elektricitet och ventiliation.

 

Ett annat undantag är att lägenhetsinnehavaren inte ansvarar för lägenhetens inre vid reparation efter brand eller vattenledningsskada. Enda gången innehavaren ansvarar för dessa skador har uppkommit genom vårdslöshet eller försummelse av någon i hushållet, en gäst eller någon som utför ett arbete i lägenheten för bostadsrättsinnehavarens räkning. Med vattenledningsskada menas skada till följd av att stamledningen för vatten läckt. Andra fel eller reparationer står alltså bostadsrättsinnehavaren själv för.

 

Privat ombyggnad

 

Om en bostadsrättsinnehavare planerar att göra privata ombyggnader av vattenledning, avlopp, el, bärande väggar eller dylikt ska styrelsen kontaktas innan bygget påbörjas. För att fastighetsförsäkringen ska gälla måste vissa ombyggnadsregler följas. Självrisken - som medlemmen själv kommer att få betala -  kan uppgå till mycket höga belopp. Självklart måste hantverkare som anlitas vara behöriga.

 

Föreningens ansvar i lägenheterna

 

Bostadsrättsföreningen har ansvaret för ledningar och andra sammmanhörande anordningar för vatten, avlopp, värme, gas, elektricitet och ventilation. I vår förening gäller följande:

 

Radiatorer och värme

 

Bostadsrättsföreningen bytte alla trasiga radiatorer och alla ventiler under 2002. De nya ventilerna reglerar värmen via en termostat.Termostatventilen fungerar som en vanlig ventil där man kan höja och sänka värmen genom att vrida på vredet. Termostaterna är inställda på max 21 grader. Är temperaturen högre i rummet sänks värmen. Värmen sänks också om radiatorerna är täckta av gardiner eller elementskydd och då blir det kallare i rummet.

 

Ventilation

 

 Fastigheten ventileras genom självdrag. Självdrag innebär att det inte är tillåtet att installera elektriska fläktar i kök och badrum. Inga köksfläktar får kopplas till ventilationen i köket. Köksfläkt som är tillåtna är kolfilterfläktar.

 

Vatten

 

Varmvatten är föreningens största kostnad. För att hjälpa till att få ner föreningens kostnader så bör du tänka på hur du använder vattnet.

 

Avlopp

 

Avloppsstammarna byttes 2003 i samband med stamrenoveringen.

 

Gemensamma utrymmen

 

Grovsopor

 

Föreningen har inget soprum för grovsopor. Närmaste pappers- och glasinsamling finns på Östgötagatan ner mot vattnet. Andra sopor ska lämnas på kommunens avfallsstationer. Den närmsta finns i Årsta. Det är alltså inte tillåtet att ställa grovsopor, tidningar och glasflaskor mm. på innergården eller på gatan. Det är inte heller tillåtet att slänga tidningar och glasflaskor i sopnedkastet.

 

Tvättstugan

 

Tvättstugan ligger i källaren, uppgång Rutger Fuchsgatan1. I tvättstugan finns tre tvättmaskiner, två torkskåp, en torktumlare, en centrifug och en mangel. Bokning av tvättstugan sker på bokningstavlan som finns i tvättstuga.

 

Vi vill uppmana alla som nyttjar tvättstugan att iakta de få och enkla regler som finns.

 

Följande tvättider gäller: Alla veckodagar kl: 07-10, 10-13, 13-16, 16-19 samt 19-22

 

  • Bokade maskiner, som inte tagits i bruk inom en halvtimme, kan utnyttjas av någon annan. Bokning kan endast ske med cylinder.
  • Torkning i torktumlare och torkskåp kan ske en timme efteravslutad tvättid.
  • Använd alltid påse när du tvättar bh med stålbåge.
  • Se till att alla fickor är tömda innan tvätt.
  • Alla sim nyttjat tvättstugan ska göra rent efter sig. Det finns anslag i tvättstugan som tydligt beskriver vad du ska rengöra. 

 

Trappstädning

 

 

Dokument

Klicka på länken så kommer du till :

 

2013-04: Rutin påminnelse- och krav, månadsavgift

 

2013-02 Andrahanduthyrning Bostadsrättsägare/hyresgäst

 

2013-02: Andrahandsuthyrning BRF/bostadsrättsägare

 

Länkar

Klicka på länken så kommer du till :

 

2014-04-25 Mobila miljöstationen

 

HSB BRF Kungshuset Tre Portaler

Trappstädning sker en gång i veckan sommartid och under vintern två gånger i veckan. Tvättstugan
städas en gång per vecka.

 

Rökning

 

Det är inte tillåtet att röka i trapphuset, på gården eller på balkongerna som finns i varje trappuppgång.

Det är inte heller tillåtet med grillning på gården eller på balkongerna i trappuppgångarna.