Nyheter

 

2014-05-14

Årsstämma hölls den 14 maj. Se sammansättningen på den nya styrelsen under fliken "Styrelsen".

Protokoll: Föreningsstämma 2014

 

2014-05-01

Nytt låssystem för portar, källare och barnvagnsförråd har installerats. Nycklar och "tags" kan kvitteras ut via mail till styrelsen

 

2013-06-15

Avisering om 5% hyreshöjning från 2013-10-01

 

2013-05-15

Årsstämma hölls den 15 maj. Se sammansättningen på den nya styrelsen under fliken  "Styrelsen".

Protokoll: Föreningsstämma 2013

 

2013-04-02

Nya regler m.a.p. andrahanduthyrning från 2013-02-01. Läs mer på "Fastighetsagarna.com" under Aktiviteter & Opinion/Nyheter eller två dokument vi samlat under fliken "Medlemsinformation"

 

2013-04-02

Från april månad lägger BRF ut påminnelse- och kravhanteringen av månadsavgifter på entreprenad.  Detta för att snabba upp processen och undvika onödiga kostnader för oss alla i BRF. Reglerna och kostnaderna ändras.  Läs mer under fliken  "Medlemsinformation".

 

2013-02-01

Nya lägenhetsnummer pga krav från Bolagsverket

 

2012-06-04

Årsstämma hölls den 23 maj. Se sammansättningen på den nya styrelsen under fliken  "Styrelsen".

Protokoll: Föreningsstämma 2012.pdf

 

2012-05-04

Årsstämma onsdagen den 23 maj på Cafe Blecktornet, Södermannagatan 61. Info, diskussion och fika från 18. Årsstämma kl 19.00. Separat kallelse skickas ut i enlighet med föreningens stadgar.

 

2012-05-03

Rensning på gården av cyklar som inte längre har någon ägare. Den 13 maj märker vi upp samtliga cyklar på gården med ett band. Den som vill ha kvar sin cykel tar bort bandet. De cyklar som efter mitten av juni fortfarande är märkta härbärgeras ytterligare en månad och kasseras/bortskänkes sedan. Information har delats ut i brevlådorna.

 

2012-05-03

 

Gårdsstädning den 13 maj. Vi träffas kl 10 för att städa gård och gemensamma utrymmen. Därefter äter vi gemensam lunch och fikar. Se anslag i portuppgångarna

 

2012-01-02

Hemsidan har uppdaterats med information och regler.

 

2011-06-20

Styrelsen tar gärna emot information/synpunkter från medlemmarna för att bättra på innehållet av hemsidan. All typ av tidigare dokumentation så som ordningregler, historier/a om huset etc.etc eftersökes då dokumentationen av tidigare styrelser har varit bitvis bristfällig.

 

2011-05-31

Föreningen startar hemsida för sina medlemmar. Här hittar man information om styrelsen och föreningen. Nyheter, informationsbrev etc. kommer att publiceras via denna hem sida.

  

 

 

 

 

 

 

 

Nyhetsbrev

Klicka på länken så kommer du till Informationsbrevet.

 

Nyhetsbrev 2014-3

 

Nyhetsbrev 2014-2

 

Nyhetsbrev 2014-1

 

Nyhetsbrev 2013-5

 

Nyhetsbrev 2013-4

 

Nyhetsbrev 2013-3

 

Nyhetsbrev 2013-2

 

Nyhetsbrev 2013-1

 

Nyhetsbrev 2012-5

 

Nyhetsbrev 2012-4

 

Nyhetsbrev 2012-3

 

Nyhetsbrev 2012-2

 

Nyhetsbrev 2012-1

 

Nyhetsbrev 2011-3

 

Nyhetsbrev 2011-2

 

Nyhetsbrev 2011-1

HSB BRF Kungshuset Tre Portaler